banner necesini SRB

Сарадња преко граница.

Резултати

У доста случајева, висока стопа рецидивизма међу осуђеним лицима која су издржавала казне затвора у прекограничној области је узрокована тиме што послодавци не желе да запосле бивша осуђена лица по изласку на слободу. Ова чињеница указује на заједничку потребу за обуком осуђеника у области која ће им дати додатну шансу да обезбеде своју егзистенцију и да покрену сопствени посао. Ново решење које се предлаже у овом пројекту јесте да треба помоћи осуђеницима да постану мали пољопривредни произвођачи и понудити им додатне могућности за реинтеграцију након изласка из затвора. Предложена иновативна решења су изводљива такође и због чињенице да у граничном подручју Баната становништво поседује властита високо плодна пољопривредна земљишта.

Тим стручњака

Тимо од више од 20 стручњака за доживотно учење и реинтеграцију је развило јединствен едукациони програм ради коришћења регионалних потенцијала, традиционалних производа и нових технологија. Тим ће развити радни материјал на основу остварених „добрих пракси“, како би се искуство у едукацији могло применити у обе земље.  

Полазници обуке

Преко 40 лица који издржавају казне затвора из Румуније и Србије ће бити обучени за сушење и продају медицинског биља, воћа и поврћа.

Радионице

Две модерне и одрживе радионице у Темишвару и Панчеву, са модерном опремом и алатима за сушење и паковање медицинског биља, воћа и поврћа.

logo parteneri 1
logo parteneri 3
logo parteneri 2
cooperare beyond borders srb

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.

european flag-white text

Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije. U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

© All Rights Reserved www.necesini.eu