О пројекту – Necesini
banner necesini SRB

Сарадња преко граница.

О пројекту

fields-web

Изазови

Затвори у Румунији и Србији имају два веома важна задатка – да врше надзор над лицима лишеним слободе и да подрже социјалну реинтеграцију осуђеника. Реинтеграција бивших осуђеника који су били на издржавању казни затвора, поготово на тржишту рада, је тешка у прекограничном подручју због мањка слободних радних места, веома ниских плата и дискриминације приликом запошљавања. Овај пројекат има за циљ да обучи и унапреди практична знања и вештине осуђеника кроз програм неформалне едукације у производњи сувог воћа, поврћа и медицинског биља. Овим пројектом повећавамо шансе осуђеника да постану мали пољопривредни произвођачи. У исто време, организовањем два догађаја који промовишу једнаке шансе за запошљавање осуђених лица који су били на издржавању казне затвора, желимо да привучемо пажњу локалне заједнице и пословног окружења у региону на важност смањења рецидивизма као и повећања безбедности локалних заједница.

working-hands

Циљ

Главни циљ овог пројекта јесте да повећа шансе за социјалну инклузију осуђеника у затворима у Темишвару и Панчеву тако што ће им бити пружена могућност за стицање знања и вештина за производњу и продају сушеног медицинског биља воћа и поврћа.

 

У оквиру пројекта, особље задужено за послове социјалне реинтеграције из два затвора и експерти из координационе организације ће развити заједнички едукациони програм за сушење и продају медицинског биља, воћа и поврћа. Користећи тај едукативни програм у два затвора ће бити организоване обуке за по 20 осуђеника, и то један месец теоријске обуке (12 предавања, 3 пута недељно) и два месеца практичне обуке (2 пута недељно). Програм ће садржати такође информације о оснивању малог предузећа у тој области. Током практичног дела обуке осуђеници ће бити ангажовани за сушење и паковање продуката,, укључујући коришћење специфичне индустријске опреме за овакав вид производње у просторијама које су посебно опремљене и уређене за спровођење овог пројекта.

fields2

Приступ

Пројекат ће се користити разменом искустава између партнера. ЦПИП је партнер који има највише искуства у имплементацији Европских пројеката у области едукације, а затвор у Темишвару такође има искуства у развоју и имплементацији едукативних програма који су прилагођени за осуђенике. Такође, затвор у Темишвару предњачи када се ради о укључивању осуђених лица у радно ангажовање. Затвор у Панчеву доноси искуство становништва Војводине у производњи сушених производа,  поготово производа од мешаног поврћа, као и искуство у области развоја малих пољопривредних произвођача. Становници граничне области се углавном баве пољопривредом, и постоје неколико малих независних произвођача који никада нису пролазили кроз процес колективизацију као што је то био случај у Румунији.

logo parteneri 1
logo parteneri 3
logo parteneri 2
cooperare-beyond-borders-srb

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.

european flag-white text

Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije. U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

© All Rights Reserved www.necesini.eu